Welkom op de site van het Schoonhovens Vrouwenkoor

Het Schoonhovens Vrouwenkoor is voortgekomen uit de "Rooie vrouwen in de PvdA "

Sinds lange tijd is het koor een onafhankelijk leven gaan leiden.  Ondertussen bestaat het koor al ruim 30 jaar.

Tegenwoordig heeft het koor een gevarieerd repertoire met verschillende muziekstijlen van vrolijk tot melancholisch, van eigentijds tot klassiek.

Op dit moment bestaat het koor uit 27  vrouwen. We zingen twee- en  drie stemmige liederen in verschillende genres. 

Voorzitter:  Letty Heijneman   lettyheyneman@hotmail.com

Secretaris :  Liesbeth Goutier   liesbethgoutier@gmail.com

Penningmeester:  Henny Richel  hennyrichel@hotmail.com